A 2018. nyári adótörvény csomag orvosolta az új Art, Air hatályba lépésével elkövetett kodifikációs hibát, amely „elfelejtett” rendelkezni a feltöltési kötelezettségről. Ugyan a jogszabályok tartalmazták az erre vonatkozó határidőket, szankciókat stb. csak magát a kötelezettséget mulasztották el előírni. Azonban év közben, 2018.07.26-tól a helyi adókról szóló törvény 41. §. (9) bekezdése immár tartalmazza, hogy a társasági adóelőleg-kiegészítésre kötelezett iparűzési adóalany köteles az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére kiegészíteni.

Sőt a jogalkotó annyira igyekezett kiköszörülni a csorbát, hogy nem feledkezett meg a naptári évtől eltérő üzleti éves adózókról sem. Az ő esetükben ugyanis a vonatkozó szabályozás főszabály szerint azt mondja ki, hogy az éves elszámolású adókban – mint amilyen az iparűzési adó is – az adóév első napján hatályos szabályokat kell alkalmaznia. Így mondjuk egy 2018. március 1.-n kezdődő üzleti éves adózó esetén nem lett volna feltöltési kötelezettsége erre az évre. A helyi adókról szóló törvény 51/D. §.-a azonban az ő esetükben is – különös szabályként – előírja ezt a kötelezettséget.