A 2019. májusi adótörvény csomag tervezet több olyan pont vonatkozásában is módosítani kívánja a helyi adókról szóló törvényt, amely az adózók adminisztratív terheinek mérséklésére irányul. A helyi iparűzési adó alanya a helyi adótörvény szerinti telephelyét immár a NAV-hoz is bejelentheti, töröltetheti, s ezzel teljesíti az adott önkormányzati adóhatósághoz történő bejelentését is, oda már külön nem kell a bejelentést teljesíteni. Az önkormányzati adóhatóságokat az állami adóhatóság fogja adatszolgáltatás keretében tájékoztatni az adózó által közölt adatokról. Természetesen ez csak egy lehetőség, de nem kötelezettség az adózók számára, hiszen lehet olyan adózó, aki ezzel nem kíván élni (például jellemzően azon távközlési, vagy közmű szolgáltatók, akiknél a Hipa szerinti telephely az előfizetőkhöz „kapcsolódik”, s ezt az információt nem kívánják a NAV tudomására hozni).

További, szintén az adminisztrációs terheket csökkentő lehetőség, hogy az adóalanyok az önkormányzati adóhatóságnál eljárni jogosult képviselőjüket is bejelenthetik a NAV-hoz, amely ezt az adatot szintén továbbítja a székhely és az állami adóhatóságnál bejelentett helyi adótörvény szerinti telephely önkormányzati adóhatóságához. Ezzel az adóalany önkormányzati adóhatóság felé fennálló bejelentési kötelezettségét, a képviseletére jogosult személyt illetően, is teljesítettnek kell tekinteni.

Megjegyezzük, hogy ugyanakkor a feltöltési kötelezettség intézménye az iparűzési adó vonatkozásában – szemben például a társasági adóval – a törvényjavaslat szerint továbbra is fennmarad.