Tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy több önkormányzattal és a PM-el folytatott egyeztetések alapján a WebewHipa szoftver, igazodva a Magyar Kincstár által fejlesztett – s az önkormányzatok által kötelezően alkalmazandó – ASP számítógépes programrendszer számítási mechanizmusához, az iparűzési adóalap és adó kalkulálása során a 8 tizedesjegy pontosságú kerekítési szabályt alkalmazza, ezzel is biztosítva az ASP rendszerrel való összhangot.

A helyi adótörvényben leírt kerekítési szabályok értelmezése

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39. § (8) bekezdése a következőt mondja ki: Az e § szerinti számításokat-a kerekítés általános szabályai alapulvételével –tizedestörtben kifejezve, hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni.”

A Htv. Mellékletének 5. pontja pedig a következő: Az adóalap-megosztásra vonatkozó számításokat – a kerekítés általános szabályai alapulvételével – hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni.

A Pénzügyminisztérium állásfoglalásában azt a tájékoztatást adta, hogy a tizedestörtben hat tizedesjegy pontossággal történő számítás – álláspontja szerint – kizárólag a Htv. 39. §-ában foglalt számításokra vonatkozik, míg a megosztás meghatározásánál a jogszabály nem köti ki a tizedestörtben történő számolást. Vagyis a helyi iparűzési adó vonatkozásában kétféle kerekítési szabályt kell alkalmazni.

A Htv. Mellékletének 1.1. pontja a következő részletszámítást írja le:

a) A vállalkozó összes személyi jellegű ráfordításának összegét 100%-nak véve, meg kell állapítani az egyes településekre eső személyi jellegű ráfordítások százalékos arányát.

  1. b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez, amilyen arányt az a) pont szerint megállapított százalék képvisel.”

Mivel a Htv. Mellékletének 2.1. pontja szerinti megosztási módszer alkalmazása során figyelembe kell venni az 1.1. pont szerinti megosztási módszert, így a számolásokat százalékban kifejezve–a Htv. Mellékletének 5. pontjának iránymutatása alapján –hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni.

A Pénzügyminisztérium véleménye értelmében itt kötelezően százalékban kifejezett arányszámmal kell számolni, melynek következménye, hogy a százalékban kifejezett arányszám esetén a 6 tizedesjegy pontossággal történő kerekítés tizedestörtben kifejezve 8 tizedesjegy pontosságnak felel meg.

Önkormányzati ASP rendszer

A Htv. 44. § (1) bekezdése rendelkezik az ASP rendszer kötelező alkalmazásáról: „Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat és adók módjára behajtandó köztartozásokat kizárólag a kincstár által rendelkezésre bocsátott számítógépes programrendszerrel lehet nyilvántartani.”

Önkormányzati ASP rendszer hibái

A rendelkezésükre álló információk alapján a Magyar Államkincstár által biztosított programban a megosztás kiszámolásakor az egyes részszámításoknál nem történik meg a nyolctizedesjegyre történő kerekítés (nem történik meg a részszámítás), ugyanakkor az összesített megosztási értéknél pedig a kerekítés helyett a kilencedik tizedesjegytől kezdve az arányszám levágásra kerül, amely eltérést eredményezhet az adófizetési kötelezettségben.

Ismereteink szerint az ASP rendszer jelenleg is ezzel a hibával működik, ami okozhat kisebb számítási eltérést. Ugyanakkor ez az eltérés olyan csekély mértékű, hogy azt az önkormányzatok (pl. Győr) általában elfogadják, hibahatáron belülinek tekintik.

Áttérés a 8 tizedesjegy pontosságra

A WebewHipa szoftver eddig alkalmazott számítása a jogszabály szerint helyes, azonban – a fent kifejtett okok miatt – a szoftver által számított összeg minimális eltérést mutatott több esetben az önkormányzati ASP program által számított összegtől. Így ezen kerekítésekből adódó eltérések miatt az érintett nagyobb önkormányzatoktól kért tájékoztatás, és a Pénzügyminisztériumtól kapott állásfoglalás alapján – az adóalap megosztásnál – áttérünk az eddig alkalmazott 6 tizedesjegy pontosságról a 8 tizedesjegy pontosságra, hogy az Önkormányzatokkal összhangban tudjunk eljárni.

A WebewHipa szoftver felhasználói kézikönyve is ennek megfelelően aktualizálásra került.

Webew Informatikai Kft.