A Kormány a tegnap kihirdetett 140/2020. (IV. 21.) rendeletével (továbbiakban: Rendelet vagy Kormányrendelet) lehetővé tette, hogy az adózók a veszélyhelyzetre tekintettel a jogszabály 2020. április 22-i hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló

  1. éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségüket és az ezzel egyidejűleg teljesítendő
  2. adófizetési kötelezettségüket, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló
  3. adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségüket
  4. szeptember 30-ig teljesítsék.

Milyen következményekkel jár ez a gyakorlatban?

A fenti felsorolásból az első két pont könnyen értelmezhető, az iparűzési adóbevallás és adófizetés teljesítésének új, a vészhelyzet miatt meghosszabbított határideje 2020.09.30.

Viszont koránt sem ilyen egyértelműek a következmények a másik fontos terület, az iparűzési adóelőleg megfizetésénél. Az alábbiakban példákkal mutatjuk be a szabályok helyes alkalmazását.

Naptári évvel megegyező üzleti évnél a 2020-as adóelőleg fizetési időszak 2020.július 1-jén kezdődik (a bevallás benyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napja), és az első előlegfizetés esedékessége 2020.09.15. Ezt az első adóelőlegrészletet a helyi iparűzési adó törvény értelmében úgy kell kiszámolni, hogy kivonjuk egymásból az adóévet megelőző adóév (2019) adóját és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára (2020.03.15.) már bevallott, bejelentett adóelőleg-részletet. A pozitív különbözet lesz az adóelőleg összege.

A Kormányrendelet értelmében viszont a 2019. adóévi adókötelezettség bevallása egészen szeptember 30-ig tolódhat, ezért 2019. szeptember 15-én ez az adat még nem biztos, hogy rendelkezésre áll. A Rendelet úgy oldja fel ezt a helyzetet, hogy amennyiben az iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét az adózó az első előlegrészlet esedékességéig (szeptember 15.) nem teljesíti, akkor ezen első előlegrészlet esedékességekor adóelőlegként az előző, korábban – naptári évvel azonos üzleti év esetén 2020. március 15-ig – bevallott iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell ismét bevallani és megfizetni.

Példák az adóelőleg számítására:

Adóelőleg számítás A társaság B társaság
Üzleti év (2019) 2019.01.01. – 2019.12.31. 2019.01.01. – 2019.12.31.
Eredeti adóbevallási határidő 2020.05.31. 2020.05.31.
Előlegfizetési időszak 2020.07.01.-2021.06.30. 2020.07.01.-2021.06.30.
Első előlegrészlet esedékessége 2020.09.15. 2020.09.15.
2019-es iparűzési adóbevallás, adóelőleg bevallási benyújtása 2020.07.15. 2020.09.20.
Első előlegrészlet számítása 2019. adóévi adókötelezettség és a 2020.03.15-én bevallott adóelőlegrészlet pozitív különbözete 2020.03.15-ig bevallott iparűzési adóelőleg-részlet összege

Adóelőleg mérséklést erre az előlegre is lehet kérni az esedékességét megelőzően, ha a számítások szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét. Ez sok adózónál reális esély, mivel a számítások alapjául szolgáló 2020.03.15-én esedékes adóelőleget még a 2018. adóévi adatokból kellett kalkulálni (a 2018. adóévi adó fele), ami jelentősen meghaladhatja a járvány miatti gazdasági visszaesés következtében a 2020-ra várható iparűzési adókötelezettség összegét. Az adóelőleg mérséklés iránti kérelmet akár már augusztusban érdemes előkészíteni és benyújtani, nem kell vele megvárni a bevallás benyújtását. Itt nagyon fontos arra ügyelni, hogy ez nem az ÁNYK-n keresztül történik, hanem közvetlenül az egyes önkormányzatokhoz kell benyújtani az önkormányzat saját felületének használatával vagy e-papíron keresztül elektronikusan, illetve postán. Számos önkormányzat saját nyomtatványt is rendszeresített ehhez a kérelemhez, ahol pedig ilyen nincs, ott kötetlen formában is be lehet adni a kérelmet (erről mindenképpen érdemes tájékozódni az illetékes önkormányzati adóhatóságnál).

HIPA alóli mentességről szóló nyilatkozat

A fentieken kívül a Kormányrendelet szintén lehetővé teszi az egyesületek, alapítványok, közszolgáltató szervezetek, köztestületek, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíjpénztárak a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságok számára, hogy a helyi iparűzési adó alóli mentességükről szóló bevallással egyenértékű nyilatkozatukat 2020. szeptember 30-ig nyújtsák be az adóhatóságnak.