Betöltő excel táblák

Az önkormányzati adóalap megosztáshoz szükséges adatokat az itt található tábla segítségével lehet betölteni a WebewHipa szoftverbe. A megosztás módjától függően (személyi és eszközráfordítás alapú megosztás, vezetékes távközlés, vezeték nélküli távközlés etc.) kell a megfelelő Excel táblát használni.

A1

A villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató és földgázkereskedő, aki az iparűzési adóalapját a helyi adókról szóló törvény Mellékletének 2.2.a. pontja szerint osztja meg az önkormányzatok között.

A2

A villamos energiáról szóló törvény szerinti villamos energia elosztó hálózati engedélyese, továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgázelosztói engedélyes, aki az iparűzési adóalapját a Melléklet 2.2.b. pontja szerint osztja meg az önkormányzatok között.

A5

A Htv 52. §. 31. bb) pontja szerinti azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó, akinek az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevételének kevesebb mint 75%-a származik vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR 08 61.2], és aki ez alapján a adóalapját a Melléklet 2.4.2. pontja szerint osztja meg az önkormányzatok között.

A7

Minden más, a fentiekben nem említett olyan vállalkozás aki az iparűzési adó alapját a Melléklet 2.1. pontja szerint eszköz és személyi jellegű ráfordítás alapon osztja meg.